IMG_0005.jpg
mt everest.jpg
mt.everest2.jpg
mt.everest3.png
living above death line.jpg
IMG_0005.jpg

Intro


Mangel på kapital? 

Det er masse kapital som ønsker å bygge god butikk. Vet du hvordan investorene og bankene tenker? Og, vet du hvordan jobbe med dem over tid? 
Businessizer har erfaring fra å ha jobbet med  noen av de beste i 10 år, og gitt hundrevis av pitcher, og har ledet arbeidet med å hente over 800 millioner kroner fra profesjonelle investorer, banker og i tilskudd. Det er ikke mangel på kapital, men det er mangel på gode team med gode forretningsideer som forstår hva som skal til og hva som kreves for å være attraktiv for kapitalen. 

 

 

Bla ned for en liten intro...

SCROLL DOWN

Intro


Mangel på kapital? 

Det er masse kapital som ønsker å bygge god butikk. Vet du hvordan investorene og bankene tenker? Og, vet du hvordan jobbe med dem over tid? 
Businessizer har erfaring fra å ha jobbet med  noen av de beste i 10 år, og gitt hundrevis av pitcher, og har ledet arbeidet med å hente over 800 millioner kroner fra profesjonelle investorer, banker og i tilskudd. Det er ikke mangel på kapital, men det er mangel på gode team med gode forretningsideer som forstår hva som skal til og hva som kreves for å være attraktiv for kapitalen. 

 

 

Bla ned for en liten intro...

Deling av kunnskap er viktig! Her følger noe av vår innsikt og erfaringer:

There are no secrets to success. It is the result of preparations, hard work, and learning from failure. Good judgment comes from experience. Experience comes from bad judgment.
— Colin Powell
It is less about the idea, and more about the team behind it. Thinking outside the box is not difficult. Implementing outside the box, on the other hand, is what will make or break an idea.
— Northzone Ventures
mt everest.jpg

mt everest1


Å starte et selskap, for å få til noe stort, er som å legge ut på en
Mt. Everest-tur

 

 

 

 

 

 

 

mt everest1


Å starte et selskap, for å få til noe stort, er som å legge ut på en
Mt. Everest-tur

 

 

 

 

 

 

 

mt.everest2.jpg

mt everest2


 

 

 

 

Ekstremsport.

Risikominimering.

Alltid være på!

 

 

 

 

 

mt everest2


 

 

 

 

Ekstremsport.

Risikominimering.

Alltid være på!

 

 

 

 

 

mt.everest3.png

mt everest2.5


 

Din største utfordring er å finne det riktige teamet! Har du en veileder eller villeder?

 

 

 

 

 

mt everest2.5


 

Din største utfordring er å finne det riktige teamet! Har du en veileder eller villeder?

 

 

 

 

 

living above death line.jpg

mt everest3 

Er du rustet for tur?


 

 

mt everest3 

Er du rustet for tur?


 

 

De fleste gründer-bedrifter sliter med å hente kapital. Finans er noe av det første man må tenkte på når man starter bedrift, slik at man slipper å havne i posisjonen hvor man kjører seg tom for penger før man har klart å skape nok kontantstrøm fra kundene. 

Businessizer AS har, igjennom Håvard Lillebo (37), solid erfaring fra å hente over 560 millioner kroner i egenkapital fra profesjonelle investorer, over 200 millioner i lånefinansiering og 100 millioner i ulike tilskudd. Erfaringen er fra hele spekteret, fra å ha ideen og to tomme hender til å bygge og lede et internasjonalt industrikonsern med 160-180 ansatte, til oppkjøp av flere bedrifter, til å gjennomføre store restruktureringer, og til slutt måtte gå den tunge veien til tingretten for å melde oppbud.

Denne kompetansen, og mange dyrekjøpte erfaringer, kan du nå leie fra Businessizer AS!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

* obligatorisk