Stetinden_from_coastline_of_Stefjorden,_Nordland,_Norway,_2015_September_-_2-2.jpg
Sky.jpg
Foggy Forest.jpg
Stetinden_from_coastline_of_Stefjorden,_Nordland,_Norway,_2015_September_-_2-2.jpg

Om oss


Business Angel Network Ofoten

SCROLL DOWN

Om oss


Business Angel Network Ofoten

Vi er et nettverk av tidligfaseinvestorer som investerer både kapital og kompetanse i oppstartsbedrifter og vekstselskaper.

Et typisk investeringscase for oss er et selskap i oppstartsfasen med en skalerbar forretningsmodell og kapitalbehov på mellom 50.000 og 2.000.000 kroner til å bevise sitt potensiale og akselerere sin vekst.

Vi har en fleksibel investeringsmodell hvor vi investerer som enkeltpersoner eller som gruppe.

Sky.jpg

Registrer case


Registrer ditt case hos oss

Registrer case


Registrer ditt case hos oss

Har du et investorklart selskap?

Investorene i BAN Ofoten er alltid på utkikk etter spennende case og tar gledelig i mot nye henvendelser. For å gjøre ditt case så sterkt som mulig, før det presenteres til investorene i nettverket, må det innfri én av to kriterier:

  1. Én av investorene in BAN Ofoten har allerede "gått god" for caset og skal gjøre en investering
  2. Du har gått igjennom en et typisk gründerprogram eller lignende og forberedt ditt case og presentasjon for investorer

Om du ikke allerede innfrir ett av kriteriene tar vi i likevel gjerne i mot din henvendelse for å kunne komme tilbake med forslag til neste steg. Dette fordi at case som presenteres til investorene skal være av høy kvalitet, noe som også øker sannsynligheten for å få finansiering.

Ta gjerne kontakt med oss ved å fylle ut registreringsskjemaet. Du kan også ta kontakt per telefon eller e-post.
Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Foggy Forest.jpg

Bli Investor


Vil du ha tilgang til spennende case i regionen? Vil du være med å bidra til utvikling i Ofoten?

Bli Investor


Vil du ha tilgang til spennende case i regionen? Vil du være med å bidra til utvikling i Ofoten?

Unik tilgang til investeringscase i Ofoten-regionen

Som investor i Business Angel Network Ofoten får du uforpliktende tilgang til alle casene/selskapene som kommer gjennom nettverket. Du velger selv hvor mye du vil investere i hvert av casene, det er opp til deg om du ønsker å delta eller å avstå.

BAN Ofoten kommer til å arrangere noen lukkede møter i året hvor én til tre investorklare bedrifter eller gründere får 15 minutter hver til å presentere seg og svare på spørsmål fra investorene. Etter presentasjonene sendes selskapene ut, og det tilrettelegges for åpen diskusjon om casene, muligheter, risiko og om hvilke investorer som eventuelt kunne tenke seg å se nærmere på ett eller flere av selskapene. Dersom interesse, vil vi avklare hvem av de interesserte som kan ta styringen (deal-lead) mot bedriften. Her vil eksempelvis en investor med erfaring innenfor samme bransje som caset kunne være naturlig.

Hva får du som investor?

Som engleinvestor og medlem av BAN Ofoten vil du lære mye om hvordan man jobber som investor, du vil få arbeide sammen med andre spennende og dyktige mennesker, utvikle nettverk, samt få en unik innsikt i gründercase og vekstbedrifter i regionen.

Du får tilgang til alle screenede selskap som blir tatt inn i nettverket og vil enkelt kunne velge å investere sammen med andre dyktige mennesker.

Her er en amerikansk engleinvestors syn på hva som gjør det interessant å jobbe som engleinvestor:

The "The Challenges Of Angel Investing" video features accredited angel investor Chenoa Farnsworth discussing Angel Investing 101. Chenoa provides useful tips and advice on startup investing for both entrepreneurs and investors. Key thought: "The realm of investor relations is something many entrepreneurs don't do very well."

Hvordan bli medlem?

For å bli medlem i BAN Ofoten tar du kontakt med Lars-Petter Hillestad i Businessizer. Kontaktinfo finner du nederst på siden.

De vi ønsker som medlemmer av BAN Ofoten er personer som har et ønske om og evne til å investere rundt 50.000 kroner eller mer per år, uten at man er forpliktet til å gjennomføre dette. Vi gjør dette for å fremme nyskapning og verdiutvikling i Ofoten, forsøke få god avkastning på kapital og for å løfte regionen opp og frem.
 

Lik gjerne vår Facebook-side der du finner mer informasjon om BAN Ofoten. Her legger vi også ut aktuell og relevant informasjon.

Ring oss gjerne om du har spørsmål.

BAN Ofoten er et nettverk som har fått betydelig støtte fra Ofoten regionråd og Kommunaldepartementet, og er et delprosjekt i Byregionprogrammet til Ofoten-kommunene.